Completează formularul 230 și donează 3,5% pentru animale. Ne ocupăm noi de restul.

Date de identificare a contribuabilului

Completați doar dacă este cazul

Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit / unității de cult: 10634510

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: Asociația pentru protecția animalelor "Milioane de Prieteni"

Cont bancar (IBAN): RO95BTRLRONCRT0V16889401

Procentul din impozit (%): 3,5%

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Persoane fizice care completează Declarația 230

Să fie deținute și prelucrate datele mele de identificare și de contact, de către Asociația Milioane de Prieteni, în scopul descris mai sus.

Asociația Milioane de Prieteni să predea pe bază de borderou în numele meu Declarația 230, la ANAF sau oficiile poștale.

Asociația Milioane de Prieteni să-mi comunice, în caz de necesitate, informații cu privire la formularul 230, prin e-mail, SMS sau telefonic.

Iţi poţi retrage oricând consimţământul de a prelucra datele tale personale printr-o solicitare scrisă la adresa de e-mail office@millionsoffriends.org, specificând datele pe care doriți să le eliminăm. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Semnătura